Bc. Zuzana Kolářová

Bakalářská práce

Metody eliminace sinicových toxinů ve vodárenství

Cyanotoxin removal in drinking water treatment process
Anotace:
Sinice a jejich toxiny (cyanotoxiny) představují významný problém při úpravě povrchové vody na vodu pitnou. Především v letních měsících, kdy dochází k jejich masivnímu rozvoji a tvorbě tzv. vodního květu, se mohou cyanotoxiny v povrchové vodě vyskytovat v koncentracích, které mohou představovat riziko pro lidské zdraví. Proto je velmi důležité zabezpečit jejich efektivní odstraňování při výrobě pitné …více
Abstract:
Cyanobacteria and their toxins (cyanotoxins) pose a significant problem in the production of drinking water from surface water. Especially in summer months, when massive proliferations of cyanobacteria and formation of water blooms both take place, cyanotoxins might occur in surface water at concentrations which pose a risk to human health. Therefore, it is very important to ensure effective removal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta