Bc. Jitka Mozorová

Diplomová práce

Vliv prvků taneční a pohybové terapie na sociální fungování lidí s mentálním postižením

Effect of Dance Movement Therapy Aplication on Social Functioning of People with Intellectual Disability
Anotace:
Tématem diplomové práce je vliv prvků taneční a pohybové terapie na sociální fungování lidí s mentálním postižením. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, terapeutické prvky, cíle a účinky taneční a pohybové terapie, sociální fungování lidí s mentálním postižením z hlediska konceptu sociálního fungování podle Bartlettové a aplikace taneční a pohybové terapie v sociální práci s lidmi …více
Abstract:
The topic of the thesis is Effect of Dance Movement Therapy Aplication on Social Functioning of People with Intellectual Disability. The theoretical part of the thesis decribes theoretical principles of dance movement therapy, therapeutical instruments, goals and effects, social functioning of people with intellectual disability viewed from Bartlett concept of social functioning and the position of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Procházková, DiS.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií