Ing. Jiří VANĚK

Bachelor's thesis

Aplikace nástrojů duševní hygieny u středoškolských pedagogů

Application of Mental Hygiene Tools in Secondary School Teachers
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu duševní hygieny u pedagogů středních škol. Práce ob-sahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá zdravým životním stylem, stresem, psychickými poruchami, syndromem vyhoření a duševní hygienou. V praktické části je pak zaměřena pozornost na aktuální povědomí pedagogů o nástrojích duševní hygieny. Jako metodika byl zvolen kvantitativní výzkum …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of mental hygiene of high school teachers. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part deals with a healthy life-style, stress, mental disorders, burnout syndrome and mental hygiene. The practical part focuses on current awareness of teachers about the tools of mental hygiene. A quantitative research was chosen as a adequate methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Accessible from:: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VANĚK, Jiří. Aplikace nástrojů duševní hygieny u středoškolských pedagogů. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects