Bc. Dávid Vyšňovský

Bakalářská práce

Optimalizácia využitia indikátoru SAR na vybranom burzovom indexe

Optimalization of utilization of SAR indicator on chosen market index
Abstract:
The goal of this thesis is to optimize the utilization of the SAR indicator on a chosen market index, based on the econometric model, backtests and walk-forward analysis. The theoretical part deals with the subject of technical analysis, market indices and, finally, methodology. The practical part describes the application of the SAR indicator on a chosen index and subsequently the usage of econometric …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je optimalizácia využitia indikátoru SAR na vybranom burzovom indexe, na základe ekonometrického modelu, backtestov a walk-forward analýzy. Teoretická časť sa zaoberá tématikou technickej analýzy, burzovými indexami a v závere metodológiou. V praktickej časti je uvedená aplikácia indikátoru SAR na vybraný index a následne využitie ekometrických metód na vysvetlenie optimálnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Juraj Hruška
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance