Erika Englerová

Bachelor's thesis

Lojalita zákazníkov spoločnosti Nespresso

Loajalita zákazníků společnosti Nespresso
Abstract:
Bakalářská práce vychází v teoretické části z marketingu, který zahrnuje segmentaci trhu a zákaznickou loajalitu. Dále se zabývá marketingovým výzkumem trhu, jeho druhy a jeho technikami. V praktické části je představena společnost Nestlé Nespresso SA a jsou prezentované výsledky terénního výzkumu, jehož účelem bylo zjistit loajalitu zákazníků této společnosti.
Abstract:
The bachelor thesis results from marketing, which includes market segmentation and customer loyalty. Then the thesis is concerned with a marketing research, his types and his techniques. In the practical part of thesis is introduced the company Nestlé Nespresso SA and there are presented results from the field research, which was implemented in order to determine customer loyalty of this company.
Abstract:
Bakalárska práca vychádza v teoretickej časti z marketingu, ktorý zahrňuje segmentáciu trhu a zákaznícku lojalitu. Ďalej sa zaoberá marketingovým výskumom trhu, jeho druhmi a technikami. V praktickej časti je predstavená spoločnosť Nestlé Nespresso SA a sú prezentované výsledky terénneho výskumu, ktorého účelom bolo zistiť lojalitu zákazníkov tejto spoločnosti.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Vladimír Prinke

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30694