Stanislav Obrusník

Diplomová práce

Návrh a realizace energy managementu demostračního vozítka s elektrickým pohonem

Design and Implementation of Energy Management for Demonstration Vehicle with Electric Drive
Anotace:
OBRUSNÍK, Stanislav. Návrh a realizace energy managementu demostračního vozítka s elektrickým pohonem. Ostrava, 2018. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová práce se zabývá systémem energy managementu demonstračního vozítka zvaného Democar. Navazuje na předchozí řešení a stávající systém doplňuje o robustní aplikační …více
Abstract:
OBRUSNÍK, Stanislav. Design and Implementation of Energy Management for Demonstration Vehicle with Electric Drive. Ostrava, 2018. Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. Thesis supervisor Ing. Petr Šimoník Ph.D. This diploma thesis deals with the energy management system of the demonstration vehicle called "Democar". It follows up on the previous solution and supplements the existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Tomáš Mrověc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Automobilová elektronika

Práce na příbuzné téma