Bc. Eva Armstark

Diplomová práce

Vliv společenské odpovědnosti firem na zvýšení jejich konkurenceschopnosti

The Influence of Corporate Social Responsibility for Increase their Competitiveness
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje konceptu společenské odpovědnosti firem se zaměřením na její vliv na konkurenceschopnost. Seznamuje se vznikem a vývojem konceptu CSR, poukazuje na motivy, které vedou ke společensky odpovědnému chování, identifikuje jednotlivé aspekty vlivu společenské odpovědnosti firem na mikroprostředí firmy. Zabývá se výkladem pojmů etika, etický kodex, firemní kultura, konkurence …více
Abstract:
This Master`s Thesis is devoted to the concept of corporate social responsibility focusing its impact on competitiveness. It introduces the origin and development of the CSR concept, it points out the motives which lead to socially responsible behavior and it identifies various aspects of the impact of corporate social responsibility on microenvironment of a company. It deals with the interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní