Bc. Alena Janků

Diplomová práce

Farní muzeum Zábřeh

Parochial Museum Zábřeh
Anotace:
Předmětem magisterské diplomové práce je příprava realizace nové stálé expozice ve Farním muzeu v Zábřehu na Moravě. První část práce se zabývá Farním muzeem. Popisuje jeho historii, současný stav stálé expozice a fungování spolku zvoníků. Také se zabývá selekcí a evidencí předmětů. V další části autorka hledá inspiraci pro novou stálou expozici v jiných muzejních institucích podobného charakteru. …více
Abstract:
The subject of the master's thesis is preparation of realization new permanent exhibition in "Farní muzeum Zábřeh." First part of this thesis is about Farní muzeum. Describes his history, his current state and the functioning of the association of bell ringers. Also deals with the selection and registration of objects. In the next part, the author finds inspiration for a new permanent exhibition in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Václav Rutar
  • Oponent: Mgr. Jan Press

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie