Bc. Filip Bečka

Master's thesis

Pozitivní vliv firemní kultury na zaměstnance a zákazníky, životní prostředí či region

Positive influence of company culture towards employees, environment or region
Abstract:
Tato diplomová práce shrnuje teoretické přístupy o významnosti firemní kultury a o prvcích, kterými je podniková kultura tvořena. Dále se tato práce zabývá analýzou pozitivního vlivu firemní kultury na zaměstnance v rámci interní komunikace a pozitivním vlivem kultury na vnější okolí podniku. Výzkumná část je zaměřena na působení firemní kultury na řadové zaměstnance ve společnosti UniCredit Business …more
Abstract:
This thesis summarizes theoretical approaches about the significance of corporate culture and what such a culture consists of. In the work the thesis analyzes the positive impact of corporate culture on employees in the frame of the internal communication and the influence of culture on the external environment of the company. The research part is focused on the influence of corporate culture to ordinary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní