Bc. Filip Bečka

Master's thesis

Pozitivní vliv firemní kultury na zaměstnance a zákazníky, životní prostředí či region

Positive influence of company culture towards employees, environment or region
Anotácia:
Tato diplomová práce shrnuje teoretické přístupy o významnosti firemní kultury a o prvcích, kterými je podniková kultura tvořena. Dále se tato práce zabývá analýzou pozitivního vlivu firemní kultury na zaměstnance v rámci interní komunikace a pozitivním vlivem kultury na vnější okolí podniku. Výzkumná část je zaměřena na působení firemní kultury na řadové zaměstnance ve společnosti UniCredit Business …viac
Abstract:
This thesis summarizes theoretical approaches about the significance of corporate culture and what such a culture consists of. In the work the thesis analyzes the positive impact of corporate culture on employees in the frame of the internal communication and the influence of culture on the external environment of the company. The research part is focused on the influence of corporate culture to ordinary …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní