Mgr. Ing. Attila Fábián

Bakalářská práce

Portácia programového vybavenia pre spracovanie dát do jazyka Java I

Version of the data processing software to the Java language I
Abstract:
This thesis deals with analysis, design and implementation of software in Java for evaluating the response of the digital measuring device which performs transformation of input information (i.e. actual parameters) to output information (i.e. values represented by the detector).
Abstract:
Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementovaním programového vybavenia v jazyku Java pre digitálne vyhodnotenie odozvy daného meracieho zariadenia, ktoré vykonáva transformáciu vstupnej informácie (t.j. skutočných veličín) na informácie výstupné (t.j. hodnoty reprezentované detektorom).
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Cvachovec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.