Mgr. Ondrej Balážik

Bakalářská práce

Odhad doby zadržení vod ve vadózní zóně: Mg ve skapových vodách

Estimation of water residence time in vadose zone: dripwater Mg
Abstract:
Vadose zone is a key part of karst system. Processes in this zone of carbonate karst are not exactly understood and interactions of water and rock are frequently discussed. Estimated residence times fluctuate from days to years, depending on various methods used at studies. The aim of this work is to evaluate a set of hydrogeochemical data and to consider the possibilities of an estimation of water …více
Abstract:
Vadózna zóna je kľúčové prostredie v krasových systémoch. Procesy v tejto zóne karbonátového krasu nie sú zcela pochopené a o čase interakcie vody a horniny v nej sa vedú spory. Odhadované časy zadržania sa pohybujú v rozmedzí niekoľko dní až rokov, v závislosti od použitia konkrétnych metód. Cieľom tejto práce je vyhodnotenie súboru hydrogeochemických dát a na ich základe posúdiť možnosti odhadu doby …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta