Ing. Marcela Bílová

Bachelor's thesis

Evropský parlament a jeho volební systém v porovnání s volebním systémem Parlamentu v ČR

The European Parliament and its electoral system in comparison with the electoral system of the parliament in the Czech Republic
Abstract:
Evropská unie je rozsáhlý komplex tvořený z mnoha institucí s různými pravomocemi. Vyvíjel se celou řadu let a jedním z prvních impulsů evropské integrace bylo zajištění míru a konce zbídačování Evropy, kterou ničily probíhající války. Stejně jako Česká republika a jiné státy má také Evropská unie svůj Parlament. Evropský parlament je tvořen zastupiteli členských států, kteří jsou voleni občany států …more
Abstract:
European Union is a large complex consisting of many institutions with different mandates. Developed with a number of years and one of the first pulse of European integration was to ensure peace and the impoverishment of Europe, destroyed by the ongoing war. Like the Czech Republic and other States is also the European Union Parliament. The European Parliament is made up of representatives of Member …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jiří Řehák
  • Reader: JUDr. Taťana Sommerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní