MgA. Aleš ŠELIGA

Diplomová práce

Design modní kolekce, klobouk, boty, kabelka, obal na telefon pro konkrétní značku se záměrem prezentačního setu firmy.

The Fashion Collection Design, A Hat, Shoes, Handbag, Mobile Phone Case for A Particular fashion brand with The Intention of A Firm-Set Presentation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Zveřejnit od: 11. 5. 2009
Identifikátor: 13039

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. ak. soch. Jan Zamazal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠELIGA, Aleš. Design modní kolekce, klobouk, boty, kabelka, obal na telefon pro konkrétní značku se záměrem prezentačního setu firmy.. Zlín, 2009. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.