Bc. Petr BORDOVSKÝ

Master's thesis

Srovnání vlastností dispečerských systémů zdravotnické záchranné služby krajů

Comparison of the Regional Medical Rescue Services Dispatcher Systems
Abstract:
Diplomová práce analyzuje určení, strukturu, způsob činnosti a zajištění informační podpory zdravotnické záchranné služby. Hodnotí současný stav využití informačních a komunikačních technologií v podmínkách ZZS a na základě stanovených kritérií provádí srovnání dispečerských systémů ZZS používaných v ČR. V práci jsou také specifikovány trendy v oblasti využití technologií pro podporu činnosti ZZS. …more
Abstract:
The thesis analysis the determining, structure, mode of operation and providing of information support of medical rescue service. It evaluates the current status of the use of information and communication technologies in the terms of medical rescue service. The thesis provides comparison between dispatcher systems of medical rescue service used in the Czech republic based on established criteria. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2012
Accessible from:: 5. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BORDOVSKÝ, Petr. Srovnání vlastností dispečerských systémů zdravotnické záchranné služby krajů. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe