Petr Šmok

Bakalářská práce

Deprivace v ústavní péči

Deprivation in Institucional Care
Anotace:
Bakalářská práce ?Deprivace v ústavní péči? je zaměřena na zařízení poskytující ústavní péči a na negativní následky na klienty těchto zařízení, plynoucí z poskytované péče. Teoretická část se zaměřuje na problematiku deprivace, ústavní péče, rodiny, legislativu. Výzkumná část se zabývá klienty DOZP ? Praha. Mapuje projevy chování u vybraných klientů, jejich vědomosti a dovednosti a celkové zapojení …více
Abstract:
Die Bakkalaureatsarbeit ?Deprivation in der Anstaltspflege? richtet sich auf die Einrichtungen, die die Anstaltspflege gewährleisten und beschäftigt sich mit negativen Auswirkungen dieser Pflege auf das Leben der Klienten, die in diesen Einrichtungen behandelt werden. Der theoretische Teil richtet sich auf die Problematik der Deprivation und behandelt das Thema der Anstaltspflege, Familie und Gesetzgebung …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2012
Zveřejnit od: 10. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Dědečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šmok, Petr. Deprivace v ústavní péči. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická