Helena Nováčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Jak připravit osobu s duševním onemocněním pomocí služby sociální rehabilitace k získání a udržení zaměstnání

Abstract:
V absolventské práci s názvem „Jak připravit osobu s duševním onemocněním pomocí služby sociální rehabilitace k získání a udržení zaměstnání“ chci představit téma služby sociální rehabilitace této cílové skupiny zaměřenou na pracovní výkon povolání. V teoretické části jsou popsány potřebné rehabilitace, metodiky a školy, ze kterých se v současnosti vychází. Empirická část zahrnuje analýzu na základě …more
Abstract:
In my work „How to prepare a person with mental illness through social rehabilitation services to obtain and maintain employment“, I want to present the topic of social rehabilitation focused on occupational performance of client. The theoretical part describes the necessary rehabilitation, methodologies and schools from which it is currently based. The empirical part includes an analysis based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Reader: Mgr. Tereza Najbrtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická