Helena Nováčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Jak připravit osobu s duševním onemocněním pomocí služby sociální rehabilitace k získání a udržení zaměstnání

Anotace:
V absolventské práci s názvem „Jak připravit osobu s duševním onemocněním pomocí služby sociální rehabilitace k získání a udržení zaměstnání“ chci představit téma služby sociální rehabilitace této cílové skupiny zaměřenou na pracovní výkon povolání. V teoretické části jsou popsány potřebné rehabilitace, metodiky a školy, ze kterých se v současnosti vychází. Empirická část zahrnuje analýzu na základě …více
Abstract:
In my work „How to prepare a person with mental illness through social rehabilitation services to obtain and maintain employment“, I want to present the topic of social rehabilitation focused on occupational performance of client. The theoretical part describes the necessary rehabilitation, methodologies and schools from which it is currently based. The empirical part includes an analysis based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Oponent: Mgr. Tereza Najbrtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická