Theses 

Racionalizace procesů nákupu a řízení zásob ve společnosti XYZ s.r.o. zavedením lean managementu – Eva Glogerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku

Eva Glogerová

Bakalářská práce

Racionalizace procesů nákupu a řízení zásob ve společnosti XYZ s.r.o. zavedením lean managementu

Procurement and purchasing process rationalization by integration of lean management in company XYZ Ltd.

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu činností nákupu a řízení zásob ve společnosti XYZ s.r.o., identifikace úzkých míst a následná racionalizace procesů pomocí technik lean managementu. V teoretické části práce se zaměřuji na literární rešerši zásobovací logistiky a nástrojů lean managementu. V praktické části vycházím z osvojených teoretických poznatků, na jejichž základě navrhuji změny vedoucí k racionalizaci procesu vracení zboží od zákazníků do společnosti a následně do mateřské centrály a rovněž standardizaci ukládaní a správy dokumentů ve sdílené IT složce na centrálním disku.

Abstract: The object of this bachelar thesis is the analyze of the current purchasing and procurement processes in company XYZ Ltd., identification of weekest part of the processes and their racionalization by intergracion of lean management. The theoretical part is focused on literature search of supply logistics and lean management technics. The aim of the practical part is to racionalize the return process of the materials from customers to a company and afterwords to a central stock and also standardize the handling of shared IT folder on central company disk.

Klíčová slova: nákup, řízení zásob, analýza ABC, analýza XYZ, kaizen workshop, procesní mapa, metoda 5S

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34866 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Glogerová, Eva. Racionalizace procesů nákupu a řízení zásob ve společnosti XYZ s.r.o. zavedením lean managementu. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:24, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz