Kateřina FAJTLOVÁ

Bakalářská práce

Intenzivní interakce a její využití v ergoterapii u dětí s poruchou autistického spektra

Intensive Interaction and its Use in Occupational Therapy in Children with Autism Spectrum Disorder
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá metodou intenzivní interakce u dětí s poruchou autistického spektra. Cílem této práce je zjistit, zda tato metoda pozitivně ovlivňuje herní aktivitu dětí s poruchou autistického spektra. Jedním z cílů této práce je také seznámit veřejnost s intenzivní interakcí a poukázat tak na možnost, jak s těmito dětmi pracovat.
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the method of intensive interaction in children with autism spectrum disorder. The aim of this work is to determine whether this method positively affects the play activity of children with autism spectrum disorder. One of the aims of this work is also to acquaint the public with the intensive interaction and to point out the possibility of working with these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Musilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FAJTLOVÁ, Kateřina. Intenzivní interakce a její využití v ergoterapii u dětí s poruchou autistického spektra. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta