Mgr. Jana Valtrová

Bachelor's thesis

Prevalence močových infekcí způsobených baktériemi Mycoplasma hominis a Mycoplasma genitalium u vysokoškolských studentů brněnského regionu

The prevalence of urinary infections caused by Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitalium in university students of Brno region
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o prokaryontních bakteriích rodu Mycoplasma, a to Mycoplasma hominis a Mycoplasma genitalium, především o jejich obecném rozšíření mezi vysokoškolskými studenty Masarykovy univerzity. Obě bakterie jsou původci sexuálně přenosných infekcí, kteří způsobují závažná a nepříjemná onemocnění. Hlavní náplň experimentální části klinické studie je zaměřena na odběr studentských …more
Abstract:
This thesis deals with prokaryotic bacteria of the genus Mycoplasma, Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitalium, and especially their prevalence among college students at Masaryk University. Both bacteria are agents of sexually transmitted infections that cause serious and uncomfortable diseases. The experimental part of the clinical study is focused on collecting samples of students, their treatment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta