Veronika Kaušitzová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Význam supervize pro pracovníky OSPOD

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá významem supervize pro kvalitu práce oddělení sociálně-právní ochrany dětí. První kapitola vymezuje práci na tomto oddělení. Druhá kapitola se zabývá supervizi v sociální práci. Třetí kapitola vyhodnocuje kvalitativní rozhovory s pracovníky OSPOD. Poslední částí práce je diskuze autorky o zjištěných informacích.
Abstract:
This graduate work is about the meaning of supervizion in regard to quality of work at department for social and legal protection of children. The first chapter defines the work on this department. The second chapter deals with supervision in social work. The third chapter evaluates qualitative interviews with socia workers. The last part of the work is the author's discussion about the informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie