Bc. Klára Morongová

Bakalářská práce

Koevoluce mezi hnízdními parasity a jejich hostiteli se zřetelem k rozpoznávání parasitického vejce

Coevolution between brood parasites and their hosts with respect for recognition of the parasitic egg
Anotace:
Cílem této práce je shrnout poznatky o hnízdním parazitismu ptáků, především u kukačky obecné (Cuculus canorus) a charakterizovat jeho dopad na hostitele a jak jsou hostitelé schopni se proti němu bránit. Následně chci srovnat chování kosa černého (Turdus merula) a drozda zpěvného (Turdus philomelos), bránících se proti parazitismu a kladení parazitických vajec. Na závěr chci zmínit výzkum prováděný …více
Abstract:
Aim of this thesis is to summarize findings about brood parazitism of the birds, mainly of Common Cuckoo (Cuculus Canorus), and to characterize its effect on hosts and an ability of hosts to defend against that. Consequently, I would compare a behaviour of the Blackbird (Turdus merula) and the Song Trush (Turdus philomelos) against parazitism and parazitic eggs laying. In conclusion, I would get in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.