Theses 

Výchova dětí v neúplné rodině - výchova matkou – Monika SCHMUTZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika SCHMUTZOVÁ

Bakalářská práce

Výchova dětí v neúplné rodině - výchova matkou

Raising children in broken families - raising by the mother

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá výchovou dětí v neúplné rodině ? výchovou matkou. V teoretické části jsou shromážděny informace o neúplné rodině, samoživitelkách a jejich výchově. Výzkumná část práce měla za cíl zjistit, jako samoživitelky vnímají výchovu dětí ze svého pohledu. Výzkum byl prováděn pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Pro výzkum byl použit kvalitativní výzkum. Výzkumným vzorkem jsou osamělé matky.

Abstract: This baccalaureate piece of work is focused on raising children in broken families - raised by mother. In the theory part I collected information about broken families, single mothers and raising children. The aim of the research part was to find out how single mothers see raising children from their own perspective. The research was conducted through semistructured interviews. The qualitative research was used for the research. Research sim is formed by single mothers.

Klíčová slova: dítě, matka, rodina, výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39558 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SCHMUTZOVÁ, Monika. Výchova dětí v neúplné rodině - výchova matkou. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:22, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz