Bc. Tatiana Chytilová

Diplomová práce

Starostlivosť o zamestnancov vo vybranej organizácii v náväznosti na organizačné ciele

Care for employees in a chosen company within the framework of the company`s goals
Abstract:
Aim of this thesis was to find out, whether the employee care in a chosen company helps achieving the company´s goals. This question was examined from the view of the company´s key employees. The first part presents the main theoretical concepts concerning the organizational goals, communication of these goals, the employee care, its aim and also its forms. Methodological part introduces the aims of …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, či starostlivosť o zamestnancov vo vybranom podniku napomáha organizačným cieľom. Túto otázku sme pri tom skúmali z pohľadu jej kľúčových pracovníkov. V prvej časti sme si vyjasnili hlavné teoretické koncepty týkajúce sa organizačným cieľov, ich komunikácie, starostlivosti o zamestnancov, jej významu a predstavili sme si aj jednotlivé jej formy. V metodologickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje