Bc. Tatiana Chytilová

Master's thesis

Starostlivosť o zamestnancov vo vybranej organizácii v náväznosti na organizačné ciele

Care for employees in a chosen company within the framework of the company`s goals
Abstract:
Aim of this thesis was to find out, whether the employee care in a chosen company helps achieving the company´s goals. This question was examined from the view of the company´s key employees. The first part presents the main theoretical concepts concerning the organizational goals, communication of these goals, the employee care, its aim and also its forms. Methodological part introduces the aims of …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, či starostlivosť o zamestnancov vo vybranom podniku napomáha organizačným cieľom. Túto otázku sme pri tom skúmali z pohľadu jej kľúčových pracovníkov. V prvej časti sme si vyjasnili hlavné teoretické koncepty týkajúce sa organizačným cieľov, ich komunikácie, starostlivosti o zamestnancov, jej významu a predstavili sme si aj jednotlivé jej formy. V metodologickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jana Válková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií