Mgr. Alžběta Veselá

Bachelor's thesis

Systém ucelené rehabilitace na základní škole speciální v Brně

Comprehensive rehabilitation at elementary special school in Brno
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na edukaci a rehabilitaci osob s mentálním postižením. Cílem práce je analyzovat vliv systému ucelené rehabilitace na vývoj konkrétního jedince. Bakalářská práce je členěna do tří kapitol. První dvě teoretické kapitoly pojednávají o mentálním postižení, autismu a ucelené rehabilitaci. Ve třetí kapitole představuji vlastní výzkumné šetření, charakteristiku zkoumaného zařízení …more
Abstract:
The theses is focused on education and rehabilitation of the people with mental disabilities. The aim of the theses is to analyse the influence of the system of comprehensive rehabilitation on the personality development. The theses is devided into three chapters. The first two theoretic chapters deal about the people with mental disabilities, about autism and comprehensive rehabilitation. In the third …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta