Radek Vimr

Bakalářská práce

Veřejná správa a dopravní značení na pozemních komunikacích

The Public Service and The Road Signs Of The Way
Anotace:
V této práci je zpracována problematika dopravního značení na pozemních komunikacích s vazbou na veřejnou správu a jsou navrženy některé varianty řešení na vybranou dopravní situaci. V první části jsou charakterizovány druhy pozemních komunikací a dopravního značení, následně jsou zde uvedeny technické požadavky na dopravní značení. Ve druhé části jsou uvedeny orgány státní správy činné ve stanovování …více
Abstract:
Problems of road signs on the ways with a tie of public service is elaborated in this thesis and some versions of solutions are projected to chosen traffic situation.In the first part kinds of the ways and road signs including of technical specifications are described here. In the second part are presented the authorities of public service, their activities during of the process „making road signs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladislav Vančura
  • Oponent: Pavel Pánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy