Mgr. Tereza Čechová Humpolcová

Diplomová práce

Audit outsourcingu

Audit of Outsourcing
Anotace:
Magisterská práce se zabývá specifickými problémy auditu outsurcingu informačních a komunikačních technologií v prostředí veřejné správy. Vymezuje hlavní odlišnosti auditu outsourcingu v prostředí české veřejné správy od auditu outsourcingu v prostředí firem. V tomto rámci popisuje základní přístupy k hodnocení rizik, kladů a záporů tohoto způsobu zabezpečování služeb, obtíže vyplývající z nutnosti …více
Abstract:
The master thesis describes the specific problems of the audit of outsourcing information and communication technologies in public administration environment. It defines the main differences between audit of outsourcing in the environment Czech public administration and the audit of outsourcing in a corporate environment. In that context describes the basic approaches to the risk assessment, the pros …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Kalina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS