Bc. Eliška Pěničková

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro seniory

Means of marketing communication for seniors
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se věnuje marketingové komunikace a jednotlivým nástrojům marketingového a komunikačního mixu. Dále se zaměřuje na specifika seniora jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu demografického stárnutí či typických nemocí ve stáří a také se snaží přiblížit marketingovou komunikaci ve farmaceutickém průmyslu, jak z všeobecného hlediska, tak z hlediska konkrétní farmaceutické …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with marketing communication and individual tools of marketing and communications mix. It also focuses on the specifics of how seniors from a consumer perspective and from the perspective of demographic again or typical diseases in old age and also trying to approach marketing communications in the pharmaceutical industry, both generally and in term of specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní