František Toman

Bakalářská práce

Výhody a nevýhody IT služeb in house a formou outsourcingu

Advantages & Disadvantages Of In-House & Outsource Information Technology Service
Anotace:
Výhody a nevýhody řešení IT služeb firmy při formě in house, podmínky pro poskytování outsourcovaného IT, formy hybridních řešení. Kritéria pro výběr vhodné volby z různých hledisek.
Abstract:
Advantages and disadvantages of IT services at home, conditions for providing IT outsourcing, forms of hybrid solutions. Different perspectives of selection options.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Josef Polák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS