Kateřina ŠIMKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza a řízení nákladů ve vybraném podnikatelském subjektu

Analysis and cost management in the selected company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu řízení nákladů ve vybraném podnikatelském subjektu. Majitelé zvoleného podniku si nepřejí uvádět jeho název, proto je uveden pod názvem společnost XYZ (s. r. o. a spolek). V teoretické části jsou představeny náklady, dále jejich členění, kalkulace nákladů a analýzy nákladů. V praktické části jsou teoretické poznatky použity na dva podniky jedné společné …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the analysis of cost management in a selected business entity. The owners of the chosen company do not wish to state their company name. Therefore it is listed under the name XYZ (s. r. o. and association). The theoretical part presents the costs, their breakdown, their calculation and cost analysis. The theoretical knowledge is then applied in the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Komorousová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Kateřina. Analýza a řízení nákladů ve vybraném podnikatelském subjektu. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management