Soňa Wolfschützová, DiS.

Bakalářská práce

Materiálové imitace v období baroka v českých zemích

Baroque Material Imitaions in Czech Countries
Anotace:
Anotace Bakalářská diplomová práce se zabývá barokními materiálovými imitacemi, na území dnešní České republiky. Přibližuje vývoj barokního stylu a dobové praktiky dílenské práce. Zaznamenává jednotlivé techniky imitací kamene, především, dřeva, kovů a dobové technologie pracovních postupů včetně použitých materiálů. Dále se práce zabývá originálními přírodními materiály a způsobem jejich dobového …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with Baroque material imitations in the territory of the Czech Republic. It describes the development of the Baroque style and the original workshop practices. It summarises individual techniques of imitation stone, wood, metal and the original technology of working procedures including materials used. Furthermore, the work deals with original natural materials and the way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Tomáš Jeřábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma