Bc. Marián OLEJ

Bachelor's thesis

Marketingový průzkum trhu společnosti Tescoma s.r.o.-Severní Morava

The market research of the Tescoma l.t.d. - the North Moravia
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového průzkumu trhu. Pod záštitou společnosti Tescoma s.r.o. bylo jako cíl výzkumu, potažmo bakalářské práce, definováno zjištění informovanosti veřejnosti o firmě a jejích produktech a rovněž vyjádření názorů, postojů a preferencí obyvatel, žijících na území Severní Moravy, v aktuálním časovém úseku červenec, srpen 2005. Analýza, vyhodnocení a prezentace …more
Abstract:
This submitted work deal with the dilemma of market research. The aim of my bachelor work was defined as findings awareness of public about the company Tescoma l.t.d.and its products and pronouncement of opinions, attitudes and preferences of inhabitants, who live in the territory of North Moravia, as well. This took place during the months July, August 2005.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2005
Accessible from:: 9. 12. 2005
Identifier: 2491

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2006
  • Supervisor: Ing. Andrea Juřenová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OLEJ, Marián. Marketingový průzkum trhu společnosti Tescoma s.r.o.-Severní Morava. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 12. 2005

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 12. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.