Bc. Marián OLEJ

Bachelor's thesis

Marketingový průzkum trhu společnosti Tescoma s.r.o.-Severní Morava

The market research of the Tescoma l.t.d. - the North Moravia
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového průzkumu trhu. Pod záštitou společnosti Tescoma s.r.o. bylo jako cíl výzkumu, potažmo bakalářské práce, definováno zjištění informovanosti veřejnosti o firmě a jejích produktech a rovněž vyjádření názorů, postojů a preferencí obyvatel, žijících na území Severní Moravy, v aktuálním časovém úseku červenec, srpen 2005. Analýza, vyhodnocení a prezentace …viac
Abstract:
This submitted work deal with the dilemma of market research. The aim of my bachelor work was defined as findings awareness of public about the company Tescoma l.t.d.and its products and pronouncement of opinions, attitudes and preferences of inhabitants, who live in the territory of North Moravia, as well. This took place during the months July, August 2005.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2005
Zverejniť od: 9. 12. 2005
Identifikátor: 2491

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2006
  • Vedúci: Ing. Andrea Juřenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLEJ, Marián. Marketingový průzkum trhu společnosti Tescoma s.r.o.-Severní Morava. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 12. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 12. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.