Bc. Helena PAVELKOVÁ

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty v hospicích

Burn-out among healthcare workers caring for patients in hospices
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda zdravotničtí pracovníci pečující o pacienty v hospicích trpí syndromem vyhoření, případně do jaké míry jsou tímto syndromem ohroženi, zda je míra vyhoření závislá na demografických faktorech a typu hospice, zda existuje rozdíl v míře vyhoření na jednotlivých pracovištích, co považují pracovníci za největší zdroj stresu, jak se nejčastěji vyrovnávají se stresem a jaká …více
Abstract:
Objective: The aim of the diploma thesis was to investigate whether healthcare professionals taking care for patients in hospices suffering from burnout syndrome, or to what extent this syndrome they are at risk. Furthermore, the aim of the thesis was to determine whether the rate of burnout depends on demographic factors and type of hospice, whether there is a difference in degree of burnout at individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014
Zveřejnit od: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELKOVÁ, Helena. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty v hospicích. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech