Bc. Helena PAVELKOVÁ

Master's thesis

Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty v hospicích

Burn-out among healthcare workers caring for patients in hospices
Abstract:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda zdravotničtí pracovníci pečující o pacienty v hospicích trpí syndromem vyhoření, případně do jaké míry jsou tímto syndromem ohroženi, zda je míra vyhoření závislá na demografických faktorech a typu hospice, zda existuje rozdíl v míře vyhoření na jednotlivých pracovištích, co považují pracovníci za největší zdroj stresu, jak se nejčastěji vyrovnávají se stresem a jaká …more
Abstract:
Objective: The aim of the diploma thesis was to investigate whether healthcare professionals taking care for patients in hospices suffering from burnout syndrome, or to what extent this syndrome they are at risk. Furthermore, the aim of the thesis was to determine whether the rate of burnout depends on demographic factors and type of hospice, whether there is a difference in degree of burnout at individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2014
Accessible from:: 12. 12. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAVELKOVÁ, Helena. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty v hospicích. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta