Zuzana PLAČKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou nemocí

Nursing Process in Care of Patient with Alzheimer´s disease
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou nemocí. Část teoretické práce definuje stárnutí a stáří, jako důležitý základ této práce. Dále zde definuji pojem syndromu demence, která přímo souvisí s Alzheimerovou nemocí Hlavní část teoretické práce je zaměřená na onemocnění Alzheimerovu nemocí. Popisuji zde její historický vývoj, klinický obraz, příznaky …více
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is Nursing process in care of patient with Alzheimer´s disease. The theoretical part of this work is focused on Alzheimer´s disease. I describe the historical development, clinical presentation, symptoms, causes, diagnosis, treatment and prevention of Alzheimer's disease. The practical part is focused on the processing of the nursing process of patients with Alzheimer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAČKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou nemocí. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta