Bc. Martin Dragoun

Bakalářská práce

Institucionální vývoj českého pojišťovnictví v tržním prostředí

Institutional Development in the Czech Insurance Market Enviroment
Anotace:
Anotace práce Tato bakalářská práce se týká analýzy vývoje českého pojistného trhu v podmínkách tržního hospodářství. Na základě nové legislativy po roce 1990 dochází k rychlému rozvoji moderního českého pojišťovnictví, což je vidět hlavně na rozvoji pojišťoven jak s českým kapitálem, tak i zahraničním. Nedílnou součástí analýzy českého pojistného trhu je i role zajišťoven a jejich působení v rámci …více
Abstract:
This thesis concerns the analysis of the development of the Czech insurance market in market economy conditions. Under the new legislation after 1990 there is a rapid development of modern Czech insurance industry, which is seen mainly in the development of both insurance companies with Czech capital, and foreign. An integral part of the analysis of the Czech insurance market and the role of reinsurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Alois Rous, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Pojišťovnictví