Bc. Jan Rotrekl

Bakalářská práce

Analýza vybrané zónové obrany v basketbale

Analysis of zone defense in basketball
Anotace:
ROTREKL, Jan: Analýza vybrané zónové obrany v basketbale. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2013. 46s. Cílem bakalářské práce je rozebrat a objasnit správné zásady zónové obrany 2–3 a tím přispět k rozšíření poznatků v této oblasti. Vypracováním této bakalářské práce bych chtěl předat užitečné informace všem vrcholovým sportovcům, basketbalovým, či trenérům …více
Abstract:
ROTREKL, Jan: Analysis of zone defense of basketball, Bachelor thesis, Brno: University of Masaryk, Fakulty of Sport Studies, 2013. 46 pages. The goal of the Bachelor thesis is find out dietary habits of zone defense 2–3. Work up to the Bachelor thesis I would like to transmit these useful informations all top athletes, basketball and coaches of basketball who deal with this issues.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma