Mgr. Nicole Rezová

Diplomová práce

Trest smrti v českém a mezinárodním právu

Death Penalty in Czech and International Law
Anotace:
Diplomová práce "Trest smrti v českém a mezinárodním právu" je zaměřena na charakteristiku trestu smrti z hlediska jeho funkce, kterou by měl jako trest plnit, na jeho postavení v rámci systému trestních sankcí, na alternativy k tomuto absolutnímu trestu a na nejužívanější druhy trestu smrti v dnešní době. Dále se práce zabývá historií a právní úpravou trestu smrti na území České republiky až po současnost …více
Abstract:
The Master´s thesis named "Death Penalty in Czech and International Law" is focused on characteristic´s of the death penalty from the viewpoint of its function, which death penalty should fulfill, on its position within the system of criminal penalties, on alternatives to this punishment and on the most widely used ways of executions in the present time. Hereafter this work deals with the history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta