Bc. Žaneta BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Vliv insolvenčního řízení na dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi

Influence of Insolvency Proceedings on Unemployment Aloowences, Social Security Allowances and the Material Destitution Allowances
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zkoumat důsledky prohlášení konkursu či oddluţení na poskytování dávek v nezaměstnanosti, dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. V diplomové práci se zabývám insolvenčním zákonem a sociálním zabezpečením. Zkoumám důsledky prohlášení konkursu či oddluţení na poskytování dávek v nezaměstnanosti, dávek státní sociální podpory a dávek pomoci hmotné nouzi …více
Abstract:
The aim of the thesis is to examine the consequences of declaring bankruptcy or discharging from debts for the provision of unemployment allowances, social security allowances and material destitution allowances. In the thesis I deal with insolvency law and social security. I explore the consequences of declaring bankruptcy or discharging from debts for the provision of unemployment allowances, social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011
Zveřejnit od: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Žaneta. Vliv insolvenčního řízení na dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií