Theses 

Edukace seniorů v kurzech počítačové gramotnosti z hlediska přístupu lektora – Mgr. Kateřina Mužíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Mužíková

Bakalářská práce

Edukace seniorů v kurzech počítačové gramotnosti z hlediska přístupu lektora

Education of seniors in computer literacy courses in terms of the lecturer's approach

Anotace: Tématem předkládané bakalářské diplomové práce je Edukace seniorů v kurzech počítačové gramotnosti z hlediska přístupu lektora. Práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. Pomocí teoretického základu byla uchopena metodika práce v edukaci seniorů a následně navrhnut a realizován vzdělávací kurz pro seniory Základy práce s počítačem. V kurzech počítačové gramotnosti se objevují otázky týkající se přístupu lektora. Cílem aplikační části práce bylo zjistit a pojmenovat klíčové kroky při práci se seniory v kurzech počítačové gramotnosti z hlediska lektora. Řešení této problematiky vychází především ze zkušeností samotných lektorů. Prostřednicím reflexe lektora kurzu byly následně pojmenovány jednotlivé kroky v přístupu práce se seniory v kurzech počítačové gramotnosti.

Abstract: The topic of this present bachelor thesis is Education of seniors in computer literacy courses in terms of the lecturer’s approach. This work is divided into the theoretical and application part. By using the theoretical base was grasped a metodology of work in the education of seniors and subsequently was designed and implemented the educational course for seniors Computer basics. In computer literacy courses are emerging questions regarding the lecturer’s approach. The aim of the application part of the work was to identify and name key steps when working seniors in computer literacy courses in terms of the lecturer. Solving of this issue is based mainly on experience of lecturers. Through the reflexion of the lecturer were subsequently named individual steps in the approach work with seniors in computer literacy courses.

Klíčová slova: edukace, senior, vzdělávací kurz, počítačová gramotnost, specifika, přístup lektora, ICT, klíčové kroky, education, educational course, computer literacy, specifics, lecturer’s approach, key steps

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 10. 2018 02:59, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz