Bc. Markéta Bufková, DiS.

Bachelor's thesis

Domácí násilí

Domestic violence
Abstract:
Téma mé bakalářské práce je domácí násilí. Tato bakalářská práce navazuje na moji absolventskou práci, která má téma také domácí násilí. Rozšířila jsem ji na základě své osobní motivace získat nové poznatky o této problematice. Moje práce obsahuje pojem domácího násilí, příčiny. U příčin se zaměřuji především na duševní nemoci, výchovu dětí a jejich trestání. Zaměřuji se na pachatele i oběti domácího …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is domestic violence. This thesis follows my graduation thesis. I expanded it based on my personal motivation to gain new knowledge about this issue. My thesis includes the concept of domestic violence, causes. I focus mainly on mental disorders, raising children and punishing them. I focus on offenders and victims of domestic violence. I mention possible crimes related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2019
  • Supervisor: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Dana Míková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní