Ing. Ondřej Dolenský

Diplomová práce

Vývoj a vypracování metodiky pro určení kritické tloušťky metalického potrubí při plošné důlkové korozi pomocí nedestruktivní elektromagnetické metody EDMET

Anotace:
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá nově vyvinutou metodou pro nedestruktivní měření zakopaných a obtížně přístupných metalických potrubí. Dále jsou v teoretické části popsány předpoklady pro vývoj matematického modelu a metodiky hodnocení zbytkové tloušťky stěny potrubí napadeného plošnou důlkovou korozí. V experimentální části je popsáno několik typů měření, které byly provedeny na …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis is focused on newly developed method for non-destructive measurements of buried and hard to reach metallic piping. Furthermore, the theoretical section describes the prerequisites for the development of the mathematical model and evaluation of residual thickness of surface pitting. The experimental section describes several types of measurements, which were performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dolenský, Ondřej. Vývoj a vypracování metodiky pro určení kritické tloušťky metalického potrubí při plošné důlkové korozi pomocí nedestruktivní elektromagnetické metody EDMET. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.