Bc. Miroslav TÁBORSKÝ

Diplomová práce

Participace dítěte v řízeních vedených při výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Child participation in proceedings conducted as part of social and legal childcare.
Anotace:
Diplomová teoretická práce se zabývá participaci dětí v řízeních vedených při výkonu sociálně právní ochrany, základními právy dětí a ochranou těchto práv. Popisuje legislativní ukotvení práva dítěte na sebevyjádření a další konkrétní předpisy, které jej upravují. Náhledem do historického exkurzu pomáhá jak snáze pochopit současný stav sociálně-právní ochrany a její kontinuitu důležitou pro další vývoj …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the child participation in proceedings in the exercise of social and legal protection, the basic rights of children and the protection of these rights. It describes the legislative anchoring of the child's right to self-expression and other specific regulations that regulate it. Through the historical excursion it shows how to understand the current state of social and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÁBORSKÝ, Miroslav. Participace dítěte v řízeních vedených při výkonu sociálně právní ochrany dětí.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií