Jan Maňásek

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace podniku Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Analysis of Marketing Communication of the Aquapark Uherské Hradiště Company, State-funded Institution
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na příspěvkovou organizaci Aquapark Uherské Hradiště s cílem provést analýzu marketingové komunikace tohoto podniku, jenž přispívá k atraktivitě města a obohacuje sportovní i relaxační vyžití v regionu. Teoretická část je věnována problematice marketingu s podrobnějším zaměřením na marketingovou komunikaci. V praktické části je řešena charakteristika podniku prostřednictvím …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on state-funded institution Aquapark Uherské Hradiště. Its aim is to carry out an analysis of marketing communication in this company, which contributes to attractiveness of the town and expands sports and leisure activities in the region. The theoretical part deals with marketing with detailed focus on marketing communication. The practical part characterizes the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Vanda Klennerová
  • Oponent: Marta Lednická

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava