Bc. Helena Řeháková

Bakalářská práce

Mennonitská žena - pohled do života mennonitské ženy v Iowě

A Mennonite Woman - Look into a Life of an Iowan Mennonite Woman
Anotace:
Tato bakalářská práce přináší pohled do náboženství mennonitů, které je nám často neznámé. Zaměřuje se na život mennonitských žen v Iowě v malé komunitě kolem Charles City. Je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno náboženství obecně, jeho vznik, původ, rozdělení a charakteristika. Teoretická část popisuje život mennonitů, jejich životní styl. Velká …více
Abstract:
This bachelor thesis gives a look at the religion of mennonites, which is often unknown to us. It focuses on the life of Mennonite women in Iowa in a small community around Charles City. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes religion in general, its origin, its split and characteristics. The theoretical part describes the life of mennonites, their lifestyle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma