Josef GARBA

Bakalářská práce

Politická filosofie T. Campanelly

Political Philosophy of Tommaso Campanella
Anotace:
Bakalářská práce Politická filozofie T. Campanelly pojednává o jednom z nejvýznamnějších děl utopického socialismu - Slunečním státě - a porovnává jej s díly jiných autorů věnujících se tomuto typu literatury. První část práce se věnuje historickému pozadí, které souvisí s touto problematikou. Druhá část je komparační, práce se zde zaměřuje na srovnání Campanelly s Platónem, Machiavellim a Morem.
Abstract:
Bachelor thesis Political philosophy of Tommaso Campanella is dealing with one of the most significant work of the Utopian socialism ? The City of the Sun and compares it with works of other authors, who also dealt with the similar kind of writtings. The first part of the thesis focuses on the historical background connected with the subject matter. The second part of the thesis is comparative and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2016
Zveřejnit od: 20. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GARBA, Josef. Politická filosofie T. Campanelly. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie - Základy společenských věd

Práce na příbuzné téma