Bc. Eva Lysáková

Diplomová práce

Vztah SNP v genu pro leptin a parametrů vnitřního prostředí býků Českého strakatého skotu

Correlation between SNPs in leptin gene and parameters of the internal enviroment of bulls of the Czech Fleckvieh cattle
Anotace:
Kvalita masa skotu je ovlivňována různými faktory. Jednotlivé faktory na sebe také vzájemně působí. V této diplomové práci šlo o prověření vztahu vybraných SNP v genu pro leptin s konkrétními hormony a metabolity, které mají následný vliv na kvalitu masa a také na celkový zdravotní stav jedinců. Do výzkumu bylo zapojených 99 býků plemene Český strakatý skot. Zkoumanými parametry byly insulin, glukóza …více
Abstract:
There is a lot of factors which has impact on quality of bovine meat. The aim of this thesis was to examine correlations between chosen SNPs in leptin gene and specific hormones and metabolites, which have influence on the meat quality and also complete health condition of beef. There were 99 bulls of Czech Fleckvieh cattle used for this study. The examined parameters were insulin, glucose, cholesterol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta